Hvis I ønsker at indmelde jeres barn, så kontakt os. Optagelse sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin. Pt. har vi ledige pladser i børnehaven og få ledige pladser i vuggestuen. Ring gerne og få en snak med Michael på 2097 2072

Udfyld den nedenstående formular for at skrive dit navn op til Kernehuset:

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

I er altid velkomne til at komme på besøg. Ring og aftal nærmere!

Takster 2021

  • Vuggestue:  3453,-kr (+ 70 kr. for bleordning) inklusiv frugtordning
  • Børnehave: 2043,-kr. inklusiv frugtordning
  • Juli måned er ikke betalingsfri, der betales alle 12 mdr.

Betaling for dagtilbud opkræves månedsvis forud.

Opsigelse af plads skal ske skriftligt med to måneds varsel til 1. i måneden
Der gælder de samme regler for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger. Læs mere på Fåborg Kommunes hjemmeside.

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven. Læs mere på Fåborg kommunes hjemmeside.

Forsikring

Alle børn bør være omfattet af en heltidsulykkeforsikring med tanddækning og evt. brilledækning. Kommunen/Kernehuset er ikke lovmæssig forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for børn og unge, når de er i institution.

OBS! Bortkommet eller ødelagte ting erstatter Kernehuset ikke!