Personale værdier

Ledelsen og personalet har udarbejdet de personalepolitiske værdier for Kernehuset.

Værdierne er: Trivsel – Fællesskab – Faglig udvikling

– Fællesskab:

Personale værdierI Kernehuset finder vi det værdifuldt med

 • Kollegial sparring
 • Plads til forskellighed
 • Åben og positiv kommunikation i hverdagen.
 • Samhørighed

Det betyder at,

 • Vi møder hinanden med et smil i hverdagen
 • Vi drager omsorg og interesse for hinanden.
 • Vi informerer hinanden på tværs af enhederne grupper/børnehaven/vuggestuen.
 • Vi bakker op om institutionens virke.
 • Alle bidrager til et positivt arbejdsmiljø og hjælper hinanden ved at være løsnings orienteret i opgaveløsningen.
 • Alle har et medansvar for at få hverdagen til at fungere.
 • Vi accepterer og giver plads til forskellige holdninger, men bakker op om de fælles beslutninger, der er taget.
 • Vi prioriterer sociale oplevelser uden for arbejdet.

– Trivsel:

I Kernehuset finder vi det værdifuldt at

 • Anerkende og respektere hinanden for den, vi er.
 • Fokusere på det, der virker.
 • At kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • At bruge humor i hverdagen
 • Være positiv og nysgerrig
 • Glæde sig til at komme på arbejde og gå glad hjem fra arbejde.

 Det betyder at,

 • Når vi undres, så stille vi åbne spørgsmål og lytter.
 • Vi giver plads til hinandens faglighed, med afsæt i at alle har noget at byde ind med.
 • Alle har mulighed for at bidrage uanset stillingbetegnelse.
 • Vi respektere hinanden og bakker hinanden op
 • Vi ser på muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Vi kan grine sammen.
 • Vi kigger på målet og det der virker, i stedet for det der ikke virker.

– Faglige udvikling:

Personale værdierI Kernehuset finder vi det værdifuldt at

 • Prioritere fagligsparring
 • Være nytænkende
 • At reflektere over egen praksis
 • At være engageret og handlingorienteret
 • Være i bevægelse

Det betyder at,

 • Vi vidensdeler internt og på tværs af stuerne.
 • Medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil.
 • Når vi undres, så stiller vi åbne spørgsmål med afsæt i at lære nyt.
 • Vi er åbne for nye måde at arbejde på. Ordet ”plejer” bliver udfordret.
 • Vi skaber plads til fagligt arbejde og er åben for nye tiltag.
 • Vi bruger hinandens resurseser.
 • Vi vægter pædagogiske diskussioner, for at udvide hinandens faglige viden.
 • Vi har fokus på efteruddannelse og kurser.